Doğayı korumak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için

Omka Fertilizantes olarak yöneticisi, çalışanları ve tedarikçisi ile hep beraber doğayı ve doğal olanı korumak amacıyla işletmemizde yapacağımız etkin çalışmalarla üzerimize düşenleri yapmaya kararlıyız.

Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizin çevre etkileri ve boyutlarının yönetiminde;

  • Sürekli gelişme anlayışı içinde olmayı,
  • Doğal kaynakların kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapmayı,
  • Etkin bir atık yönetimi ile atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımını
  • sağlamayı, Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı,
  • Çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
  • Tüm çalışanlarımızın çevrenin korunması ve iyileştirilmesi bilincine ulaşmasını sağlamak için, gerekli eğitimin verilmesi ve bu eğitimin etkinliğini uygulamada görerek, gerekli önlemleri almayı,
  • Doğaya saygı duyan tedarikçilerle çalışmayı Yürürlükteki çevre mevzuatı ve diğer gerekliliklere uymayı
  • Mevzuattaki değişiklikleri takip etmeyi taahhüt ederiz.